Shopico - Internet prodavnica

                                                         

                                                                                                       I z j a v a                                                      Obrazac

 o odustanku ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija

 

Popunjava trgovac

Naziv:

Аdresa:

Radnja “Shopico”

Svrljiški partizanski odred br.10, Niš

Broj telefona:

Elektronska pošta (mail):

062/275-021

  prodaja@shopico.rs

Popunjava potrošač

Ovim Vas obaveštavam da odustajem od ugovora o prodaji sledeće robe/usluge  (precrtati nepotrebno):

 

 

 

Datum zaključenja ugovora:

 

Datum prijema robe:

 

Razlozi za odustanak  (nije obavezno popunjavati):

 

Ime i prezime potrošača:

 

Adresa potrošača:

 

Potpis potrošača:

(ukoliko se dostavlja poštom ili mail-om):

Datum:

(popunjavanja obrasca):