Shopico - Internet prodavnica

Na osnovu člana 28. stav 8. Zakona o zaštiti potrošača  („Službeni glasnik RS”, broj 62/14),

 

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija donosi:

 

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽINI OBRASCA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU ILI UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom се uređuje oblik i sadržimna obrasca za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

 

Član 2.

Obrazac za odustanak sadrži:

  • naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i elektronsku poštu trgovca;
  • izjavu potrošača kojom na jasan i razumljiv način оbaveštava trgovca  da odustaje od ugovora;
  • datum zakljucenja ugovora;
  • datum prijema robre;
  • razloge za odustanak, uz napomenu da potrošač nije u obavezi da ih navede;
  • ime, prezime i adresu potrošača;
  • svojeručni potpis potrošača, ukoliko obrazac dostavlja poštom ili faksom;
  • datum popunjavanja obrasca.

 

Član 3.

Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija odštampan je uz ovaj  pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini оbrasca za jednostrani raskid ugovora da daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija („Službeni glasnik RS”, broj 50/11).

 

 

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

Broj: 111-00-77/2014-11

U Beogradu, 18. februara 2015. godine

MINISTAR

 

Расим Љајић