Shopico - Internet prodavnica

Šta je bitno da znate pre nego se odlučite za kupovinu motora za kapiju?

 

Najvažnija stavka pri ugradnji motora za kapije, jeste mahenička ispravnost Vaše kapije

Posebno trebate voditi računa o tome da Vaša kapija bude mehanički ispravna, podmazana, utegnuta. Što bi se reklo da "klizi". 

Ako pođemo od toga da je kapija mehanički ispravna, sledeći korak je tačna procena težine Vaše kapije. Ovo je vrlo bitna činjenica jer motor treba da "gura" kapiju. Adekvatan izbor motora za Vašu kapiju podrazumeva da je težina prilično tačno i precizno procenjena. Na našem sajtu su prikazani motori i ispod svakog motora je navedena "preporučena" težina. Primetićete da je kod svakog motora "preporučena" težina manja u odnosu na fabričku preporuku. Ovo je bitno, kako se motor nebi preopterećivao, kako biste značajno produžili radni vek samog motora. 

Zaključak, ukoliko kupujete motor, obavezno kupite jači motor! Znači, ukoliko je Vaša kapija teška 400kg, nemojte kupovati motor do 500kg, već motor do 600kg. 

Veoma je bitno i da točkići na kapiji budu stalno u "optimalnom" stanju, podmazani, očišćeni, da uvek "klize" bez problema. Stalno zapinjanje i glavljenje točkića dovešće motor u situaciju da mora stalno "da se muči". Ovo će značajno skratiti vek motora. 

Treba stalno održavati točkiće, kako leti tako i zimi. Obično se dešava da se oko točkića uhvati lišće, trava, zemlja i slično. Zimi se posebno treba obratiti pažnja na sneg i led. Zato je potrebno održavati točkiće, zupčastu letvu i samu putanju kretanja kapije.

Još jedna vrlo bitna stavka, prilikom ugranje motora za kapije, jeste i procena učestalosti upotrebe.

Neki motori su predviđeni za intenzivnu upotrebu dok su drugi predviđeni za manji broj ciklusa u toku jednog dana.

I ovde treba biti obazriv. Ukoliko Vam je potreban motor za kapiju koja će stalno biti u upotrebi, razgledajte motore koji su predviđeni za veći stepen upotrebe.

Svakako, pri ugradnji motora za kapije, potrebno je konsultovati ili angažovati za ugradnju stručno lice tj. majstora za automatiku. Angažovanjem stručnog lica značajno ćete sebi olakšati izbor motora za kapiju.

Ovo je posebno važno kod ugradnje motora za krilne kapije! Ugradnja motora za krilne kapije je značajno složenija i komplikovanija. 

Teren na kome se ugrađuje motor za klizne kapije nebi trabalo da ima pad ili nagib. Ukoliko je teren sa nagibom, trebalo bi pre same ugradnje maksimalno ublažiti nagib!

Kada ste pripremili teren za ugradnju kapije, sama kapija bi trebalo, kada je gurate ručno da lepo klizi i da Vi ne zapinjete mnogo kada je pomerate.

Prilikom pripreme terena za ugranju kapije, obavezno obratite pažnju kako ćete predvideti dovod kablova. 

Trebalo bi predviditei i prolaz kablova za signalnu lampu, koja bi trebalo da stoji na stubu kapije. 

Kako smo napomenuli, montažu motora za kapije bi trebalo poveriti stručnom licu.

Ukoliko se ipak odlučite da sami ugradite motor za kapiju, bilo kliznu ili krilnu, posebno treba obratiti pažnu na uputstvo za ugradnju! 

Ako imate neku nedoumicu oko ugradnje, možete nam se javiti kako bismo Vam pomogli, onoliko koliko to može putem telefona. Ovde posebno skrećemo pažnju na to da mi nećemo moći da budemo u toku sa uslovima na samom terenu!

Posebno morate imati na umu činjenicu, da svaka nestručna ugradnja motora ne podleže raklamaciji proizvoda!