Shopico - Internet prodavnica

Sigurnu i bezbednu kupovinu na Shopico.rs garantuje e-Trustmark sertifikat.

Ovim se potvrđuje da je sajt Shopico.rs apsolutno u skladu sa važećim Zakonima o elektronskoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

Kupovina preko internet prodavnica svakim danom beleži svoj rast, ali nisu svi sajtovi sigurni za kupovinu i ne garantuju sve zakonske regulative, pre svega u zaštiti Vas kao kupca. 

Veoma je važno da budete upoznati sa svim pravima, obavezama i procedurama Vas kao kupca. 

Svi podaci na sajtu moraju biti jasno prikazani, pre svega jasni Vama kao kupcu.

Pre obavljanja kupovine i poručivanja robe morate znati od koga kupujete.

Mi ponosno ističemo sertifikat koji dodeljuje Centar za razvoj e-trgovine.

e-Trustmark oznaka poverenja potvrđuje da je pred Vama pouzdan trgovac!

Ovo je dokaz da Shopico.rs posluje u skladu sa Zakonima R.Srbije i pravilima dobre poslovne prakse!

Validnost sertifikata e-Trustmark možete proveriti klikom na logo e-Trustmark